Επικαιρότητα στα Βαλκάνια (2017-17)

Η ΕΕ και οι χώρες των δυτικών βαλκανίων το 2008 ξεκίνησαν συνομιλίες για να συγκροτηθεί η Ένωση Μεταφορών

Επικαιρότητα στα Βαλκάνια (2017-17)

Η ΕΕ και οι χώρες των δυτικών βαλκανίων το 2008 ξεκίνησαν συνομιλίες για να συγκροτηθεί η Ένωση Μεταφορών και η προσπάθειες πήραν περισσότερη σημασία την προσεχή περίοδο. Στις 16 Μαρτίου 2017 στο Σεράγεβο πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση ανάμεσα στους πρωθυπουργούς των σχετικών χωρών όπου στο κοινό ανακοινωθέν δόθηκε μέρος στην αποφασιστικότητα των ηγετών των σχετικών χωρών να υπογράψουν τη συμφωνία της Ένωσης Μεταφορών. Έτσι αναμένεται η συμφωνία να υπογραφεί εντός του έτους. Η συμφωνία Ένωσης Μεταφοράς θα έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό οι προετοιμασίες συνεχίζονται με ήσυχο τρόπο. 

Ο βασικότερος σκοπός της σχετικής συμφωνίας είναι στον σχετικό τομέα σε περιφερειακό επίπεδο και αργότερα σε επίπεδο ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να σχηματιστεί η μοναδική αγορά και οι νόμοι περί συγκοινωνίας των περιφερειακών χωρών να είναι προσαρμοσμένη με το κεκτημένο της ΕΕ. Η σχετική συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνει την εναέρια συγκοινωνία. Διότι το 2006 έχει υπογραφεί συμφωνία και για τον σχετικό τομέα δηλαδή η συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου της ΕΕ με τις χώρες των δυτικών βαλκανίων.  Με τη σχετική συμφωνία οι χώρες των δυτικών βαλκανίων έχουν συμμετάσχει στην αγορά εναερίου χώρου της ΕΕ και άρχισαν να εφαρμόζονται οι νόμοι σχετικά με τον τομέα και στις σχετικές χώρες όπως στην ΕΕ.  Οι χώρες δεν θα μπορέσουν να γίνουν μέλη στη συμφωνία με αυτόματο τρόπο αλλά εάν συμπεριφέρονται σύμφωνα με το κεκτημένο μεταφορών της ΕΕ.  Έτσι ορισμένες χώρες των δυτικών Βαλκανίων μπορούν να μείνουν εκτός αυτής της συμφωνίας. Με τη σχετική συμφωνία πέραν της υιοθέτησης του νόμου μεταφοράς της ΕΕ η συμφωνία προβλέπεται για την ανάπτυξη των τοπικών δικτύων μεταφορών, διευκόλυνση στις διελεύσεις από τα συνοριακά περάσματα, προστασία του περιβάλλοντος και να διεξάγονται με διαφανή τρόπο η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Το 2014 για την αναζωογόνηση της υπογραφής της συμφωνίας στα δυτικά βαλκάνια ξεκίνησε και η διαδικασία του Βερολίνου που αποσκοπά τη βελτίωση της σύνδεσης στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Οι ηγέτες των περιφερειακών χωρών υποστήριξαν πλήρως τη διαδικασία. Το 2015 και 2016 σε Συνόδους κορυφής στα δυτικά Βαλκάνια οι πλευρές συμφώνησαν πάνω σε 13 σχέδια στους σχετικούς τομείς. Η αξία των έργων υπολογίστηκε και ήταν 825 εκατομμύρια Ευρώ. Η ΕΕ για τις επενδύσεις στους σχετικούς τομείς μέχρι το 2020 υποσχέθηκε ότι θα πληρώσει το ποσό 1 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Αλλά οι κυβερνήσεις στα δυτικά βαλκάνια δεν πήραν ενεργό ρόλο όπως πρέπει για να πραγματοποιηθούν αυτά τα σχέδια. Το τελικό σχέδιο της συμφωνίας της Ένωσης Μεταφορών έχει παρουσιαστεί στις πλευρές τον Δεκέμβριο του 2016. Ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 μονογράφηκε από την Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Το Κόσοβο, Μακεδονία και η Σερβία αναγκάζονται να μονογράψουν τη σχετική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή στις 12 Ιουλίου 2017 στη Σύνοδο κορυφής των χωρών των δυτικών Βαλκανίων ο σκοπός είναι να υπογράψουν επισήμως τη σχετική συμφωνία. Η υπογραφή της συμφωνίας είναι μείζονος σημασίας για την εφαρμογή των σχεδίων της διαδικασίας του Βερολίνου.

Με τη συγκρότηση της μοναδικής αγοράς στον τομέα της συγκοινωνίας αναφέρεται ότι στα δυτικά Βαλκάνια το εξωτερικό εμπόριο θα πραγματοποιηθεί πιο αποτελεσματικά, θα είναι καλύτερες οι υπηρεσίες μεταφοράς, η περιοχή θα αναπτυχθεί από άποψη τουρισμού και θα είναι πιο ασφαλή η συγκοινωνία.

Πέραν από όλα αυτά το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της Ένωσης Μεταφορών είναι πιθανόν να συμβάλλει στην περιοχή από άποψη επενδύσεων συγκοινωνίας. Η συμφωνία στην περίοδο των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ είναι σημαντική και από άποψη των κεφαλαίων 14 και 21 σχετικά με τις πολιτικές μεταφορών και των διευρωπαϊκών δικτύων.  

Πέραν των θετικών αποτελεσμάτων αναμένεται η συμφωνία να έχει και αρνητικές εξελίξεις για τις εθνικές μεταφορές. Η Ένωση Μεταφορών θα επιτρέπει σε Ευρωπαίους μεταφορείς να μπορέσουν άνετα να κάνουν τη δουλειά τους στα Δυτικά Βαλκάνια χωρίς η περιοχή να ενταχθεί στην ΕΕ. Στα δυτικά βαλκάνια οι οδικές μεταφορές πραγματοποιούνται από μικρές εταιρείες και στην περιοχή δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν εμπειρία σε διεθνείς αγορές. Η μειωμένη ποιότητα σε υπηρεσίες μεταφοράς και οι αυξημένες τιμές προκαλούν να περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα στην περιοχή. Έτσι στην περιοχή των δυτικών βαλκανίων δραστηριοποιούνται οι εταιρείες από την δυτική Ευρώπη. Και με την ελευθερία που θα εξασφαλιστεί από την Ένωση Μεταφορών θα φέρει σε πιο δύσκολη θέση τους μεταφορείς.

Η συμφωνία που θα υπογραφεί ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες των δυτικών βαλκανίων ενδιαφέρει από κοντά και την Τουρκία. Εδώ και αρκετό διάστημα η Τουρκία και η ΕΕ σε εμπορικές σχέσεις αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και είναι το ζήτημα που δημιουργήθηκε με ποσοστώσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Μετά το σχηματισμό της αγοράς μεταφορών ανάμεσα στα δυτικά βαλκάνια και την ΕΕ μπορούν οι μεταφορείς από τη δυτική Ευρώπη να προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν τους Τούρκους μεταφορείς.            

 

 

 

 


Λέξεις-κλειδιά: Βαλκάνια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ