Επικαιρότητα στα Βαλκάνια (2017-15)

Σημαντικά τα Βαλκάνια από άποψη εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας

Επικαιρότητα στα Βαλκάνια (2017-15)

Από την ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας τα Βαλκάνια αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής. Τα Βαλκάνια βρίσκονται πάνω στο δρόμο από την Τουρκία προς την Ευρώπη και η Τουρκία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς αυτή την γεωγραφία επειδή έχει κοινή ιστορική κληρονομά, επίσης στην περιοχή ζουν οι Τούρκοι και οι συγγενικές κοινότητες. Από την άλλη υπάρχει αύξηση στο ενδιαφέρον και των Τούρκων επενδυτών την τελευταία περίοδο προς αυτή την περιοχή.

Η Τουρκία με τα Βαλκάνια έχει κοινή ιστορία. Αυτή η κοινή ιστορία φέρνει την Τουρκία στη θέση να αποκτήσει καλές σχέσεις με τις χώρες των Βαλκανίων. Από την άλλη οι Τούρκοι πολιτικοί τα Βαλκάνια θεωρούν ως πεδίο όπου μπορεί να επιδρά η Τουρκία. Στα πλαίσια αυτά ο σκοπός είναι η συνέχιση των σχέσεων που βασίζονται στο σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σήμερα παρατηρούμε ότι στις βαλκανικές γλώσσες υπάρχουν πολλές τουρκικές λέξεις. Από την άλλη στα Βαλκάνια υπάρχουν πολλά ωραία οθωμανικά έργα. Η Τουρκία εκφράζει συνεχώς και ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να προστατευτούν τα ιστορικά τουρκικά έργα στα Βαλκάνια.

Από γεωγραφική άποψη τα Βαλκάνια αποτελούν τη γέφυρα της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό όλες οι εξελίξεις έχουν επιδράσεις στην Τουρκία από πολιτική, οικονομική και πολιτιστική άποψη. Η αποκλιμάκωση της έντασης στα Βαλκάνια και η οριστικοποίηση της περιφερειακής ειρήνης είναι προς όφελος και της Τουρκίας. Από την άλλη τα Βαλκάνια είναι ο προορισμός από την Τουρκία προς τα δυτικά Βαλκάνια από άποψη εμπορίου. Τα τουρκικά φορτηγά ετησίως πραγματοποιούν μεταφορές 200 χιλιάδες φορές μέσω βαλκανικών χωρών προς την Ευρώπη. Στο μέλλον οι μεταρρυθμίσεις σε τομέα των μεταφορών στα Βαλκάνια μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την Τουρκία σε βαλκανικές χώρες και τις χώρες της ΕΕ επίσης μπορούν να φέρουν και νέες δυσκολίες. Η Τουρκία από άποψη ανθρώπινου δυναμικού έχει ενδιαφέρον σε Τούρκους και τις συγγενικές κοινότητες. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα στα Βαλκάνια ζουν 1,1 εκατομμύρια Τούρκοι. Εκτός των Τούρκων στα Βαλκάνια ζουν και αρκετοί μουσουλμάνοι που έχουν κοινή ιστορία και πολιτισμό με τους Τούρκους. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα σε 10 βαλκανικές χώρες ζουν πάνω από 8 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Οι Τούρκοι στην Τουρκία έχουν στενούς δεσμούς με τους Τούρκους στα Βαλκάνια και κάθε εξέλιξη στην περιοχή επηρεάζει από κοντά αυτά τα άτομα στην Τουρκία.

Από οικονομική άποψη η Τουρκία ενδιαφέρετε την τελευταία περίοδο τα Βαλκάνια. Με τη λήξη του Ψυχρού πολέμου και η μετάβαση σε οικονομία της αγοράς αναπτύχθηκαν οι εμπορικές σχέσεις της Τουρκίας με τις βαλκανικές χώρες. Οι οικονομικές σχέσεις κάθε χρόνο αναπτύσσονται αλλά δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Από την άλλη οι πόλεμοι στη γεωγραφία της πρώην Γιουγκοσλαβίας έφεραν τους Τούρκους επιχειρηματίες να επικεντρωθούν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Με όλα αυτά η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις βαλκανικές χώρες και οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης συνεχίζουν να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους Τούρκους επιχειρηματίες. Σήμερα η Τουρκία έχει καταλήξει σε συμφωνίες με όλες τις βαλκανικές χώρες στον οικονομικό  και εμπορικό τομέα. Η Τουρκία έχει υπογράψει συμφωνίες για την παρεμπόδιση της διπλής φορολογίας, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου επίσης συμφωνίες για την αμοιβαία ενθάρρυνση των επενδύσεων και την προστασία αυτών των συμφωνιών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Στατιστικής Αρχής της Τουρκίας (TÜİK) το 2014 η συνολική εξαγωγή της Τουρκίας στα Βαλκάνια προς 10 χώρες ήταν 4,5% σε σύγκριση με τη συνολική εξαγωγή της χώρας. Στο εξωτερικό εμπόριο της Τουρκίας προς τα Βαλκάνια την κύρια θέση παίρνουν η Βουλγαρία, Ρουμανία και η Ελλάδα.

Από την άλλη σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας τον Ιούλιο του 2014 οι επενδύσεις της Τουρκίας μέσω των τρίτων χωρών και γενικότερα οι επενδύσεις της Τουρκίας στα Βαλκάνια από άποψη συνολικής αξίας ήταν 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Από άποψη των επενδύσεων οι τουρκικές εταιρείες έχουν επικεντρωθεί στη πρώτη θέση στη Ρουμανία.

Από την άλλη η Τουρκία δραστηριοποιείται και στον τομέα των κατασκευών σε βαλκανικές χώρες. Οι τουρκικές εταιρείες στην περιοχή έχουν αναλάβει διάφορα έργα όπως αυτοκινητόδρομοι και κατασκευή σπιτιών. Τον Ιούλιο του 2014 η αξία των τουρκικών έργων κατασκευής στα Βαλκάνια ήταν 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο τομέας στη Ρουμανία για την Τουρκία αποτελεί το 57% και στη Βουλγαρία το 13% των έργων.


Λέξεις-κλειδιά: Ρουμανία , Τουρκία , Βαλκάνια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ