საჰაერო ოპერაცია სირიაში

საჰაერო ოპერაცია სირიაში 


საკვანძო სიტყვები: საჰაერო ოპერაცია , სირია