პირველი კადრები სირიის ოპერაციიდან

პირველი კადრები სირიის ოპერაციიდან


საკვანძო სიტყვები: ოპერაცია , სირია