"ვერც ერთი მუქარა, შანტაჟი ვერ გასტეხს თურქეთის ნებას"

"ვერც ერთი მუქარა, შანტაჟი ვერ გასტეხს თურქეთის ნებას"

"ვერც ერთი მუქარა, შანტაჟი ვერ გასტეხს თურქეთის ნებას"

იბრაიმ ქალინი: "ვერც ერთი მუქარა, შანტაჟი ვერ გასტეხს თურქეთის ნებას" 


საკვანძო სიტყვები: პრესსპიკერი

მსგავსი ინფორმაციები