თურქული მარკების 155 წლიანი ისტორია

თურქული მარკების 155 წლიანი ისტორია |

თურქული მარკების 155 წლიანი ისტორია

თურქეთის ფოსტისა და ტელეგრაფის ორგანიზაციის PTT-ს მარკების მუზეუმში 1863 წლიდან დღემდე გამოშვებული დაახლოებით 8 ათასი მარკა არის გამოფენილი


საკვანძო სიტყვები: ტელეგრაფი , ფოსტა , მარკა