გაეროს უშიშროების საბჭოში „ვეტოს კოზირი“

გაეროს უშიშროების საბჭოში „ვეტოს კოზირი“ |

გაეროს უშიშროების საბჭოში „ვეტოს კოზირი“

გაეროს უშიშროების საბჭოში „ვეტოს კოზირი“


საკვანძო სიტყვები: კოზირი , ვეტო , უშიშროების საბჭო , გაერო