ევროკავშირმა 2016 წელს თავდაცვის ხარჯებზე 200 მილიარდი ევრო დახარჯა

ევროკავშირმა 2016 წელს თავდაცვის ხარჯებზე 200 მილიარდი ევრო დახარჯა |

ევროკავშირმა 2016 წელს თავდაცვის ხარჯებზე 200 მილიარდი ევრო დახარჯა

საკვანძო სიტყვები: