მეტროს მატარებელი თავისით ივლის

მას მძღოლი არ ეყოლება

მეტროს მატარებელი თავისით ივლის

ჩინეთის ქალაქ ბეიძინგის იანშან-ფანგშანის მონაკვეთზე მძღოლის გარეშე მეტროს ხაზის, ე.ი. სრულიად ავტომატიზირებული მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყეს რა, მისი ექსპლოატაციაში გადაცემა ნავარაუდევია ამ წლის ბოლოსათვის. ოთხ ვაგონიანი მატარებელი საათში 80 კმ-ით ივლის და იგი ერთდროულად 1262 მგზავრს გადაიყვანს. ხსენებულ ხაზზე მეტროს მუშაობა, მისი სვლა, გაჩერება, ლოდინი, ადგილიდან დაძვრა, სიჩქარე და სხვა მთლიანად კომპიუტერული სისტემით მოხდებამსგავსი ინფორმაციები