ვაჭრობის სამინისტროს განცხადება

ვაჭრობის სამინისტროს განცხადება

ვაჭრობის სამინისტროს განცხადება

ვაჭრობის სამინისტრო: "აშშ-ს მიერ ფოლადსა და ალუმინზე დაწესებული დამატებითი გადასახადი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესებს ეწინააღმდეგება."


საკვანძო სიტყვები: სამინისტრო , ვაჭრობა

მსგავსი ინფორმაციები