سرخط مهمترین اخبار از رادیو دری صدای تورکیه 12.10.2018

سرخط مهمترین اخبار از رادیو دری صدای تورکیه 12.10.2018