سرخط اخبار از رادیو دری صدای تورکیه 11.10.2018

سرخط اخبار از رادیو دری صدای تورکیه 11.10.2018