بیرق تورکیه در مرکز عفرین به اهتزار در آمد

بیرق تورکیه در مرکز اولوسوالی عفرین که صبح امروز توسط نیروهای مسلح کشور و اردوی آزاد سوریه آزاد شد، به اهتزاز درآمد.