تحولات حاصله باعث تغییر در تاریخ برگزاری انتخابات گردید

بنعلی ییلدریم نخست وزیر تورکیه در قصر چنقیه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد

تحولات حاصله باعث تغییر در تاریخ برگزاری انتخابات گردید

یکشنبه 24 ام جون سال 2018 انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و معتمدان محلی ( وکلای گذر ) برگزار خواهد شد.

بنعلی ییلدریم نخست وزیر تورکیه در قصر چنقیه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد.

ییلدریم اعلام داشت : بعلت تحولاتی که تورکیه امروز با آنها رو در روست تصمیم به برگزاری انتخابات زود هنگام گرفته شده است.

ییلدریم گفت : در روند آغاز شده در پی برگزاری همه پرسی 16 ام اپریل سال 2017 برای تغییر قانون اساسی و سیستم حکومتی در کشور و با توجه به مسائل امنیتی که کشور با آنها رو در روست، تصمیم گرفته شده است تا چنین تصمیمی اتخاذ شود.

سعدی گون رئیس هیئت عالی انتخابات تورکیه اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات 24 ام جون آماده گی داریم.

وی ضمن اشاره به اینکه در انتظار تصویب قانون انتخابات که از سوی مجلس ملی کبیر تورکیه صادر خواهد شد، هستند گفت: در صورت تصویب قانون در مجلس ملی کبیر تورکیه براساس قانون اساسی همراه با انتخابات ریاست جمهوری دو انتخابات دیگر برگزار خواهد شد. تدارکات مربوط به تقویم انتخاباتی آغاز شده و پس از اتمام ظرف یکی دو روز روند آغاز خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه دیروز طی یک مصاحبه مطبوعاتی در مجتمع ریاست جمهوری تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام در تورکیه را روز 24 ام جون اعلام کرده بود.اخبار مربوطه