دلایل افزایش عبور مهاجران افغانی از ایران به ترکیه

آیا مسئولین سرحدی ایرانی بر عبور غیرقانونی مهاجران افغان از ایران به ترکیه چشم پوشی مینمایند

دلایل افزایش عبور مهاجران افغانی از ایران به ترکیه

علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه در مصاحبه با خبرنگار آناتولی گفت: "بررسیهای ما نشان میدهد که طی یک سال گذشته تبلیغات گسترده و بازاریابی قاچاقچیان انسان در ایران، باعث مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به ترکیه شده است. به علت فشار و تهدید مقامات وهمچنین چشم پوشی موظفین سرحدی ایران بازار قاچاقچیان نیز گرم شده است".

وی در این گفتگوی اختصاصی اظهار داشت:

"شرایط اجتماعی، اقتصادی و افزایش قیمت دالر در برابر ریال ایران، و بدتر شدن وضعیت جوی از عوامل افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی افغانهای مقیم این کشور به ترکیه بوده است

سیاست‌ ایران در قبال پناهجویان همواره تبعیض آمیز بوده و در سال‌های اخیر شدت گرفته است. عده یی که اخیراموفق به گذشتن از مرز ایران شده اند گفتند که هنگام عبور، عساکر موضف در سرحد ایرانی را ندیده اند. به گفته آنان عبور از مرزایران آسانتر شده است.

ادامه جنگ و ناامنى براى دوره ای طولانى در افغانستان تاثیر زیادی بر زندگى شهروندان این کشور داشته است. منازعات مسلحانه منجر به تشديد فقر و توقف برنامه‌هاى توسعوی در افغانستان شده است".

گفتنی است شهرهای آغری، ایغدیر، وان و ارزروم در شرق ترکیه این روزها شاهد موج بی سابقه و انبوه پناهجویان افغان است. شمار کسانی که طی یک سال اخیر به صورت غیرقانونی از ایران به ترکیه آمده اند، افزایش چشمگیری داشته است

عده  اعضای شبکه قاچاق مهاجر که مایل به ذکر نام خود نبودند، با تماس از طریق تماس تیلفون به خبرنگار آناتولی گفتند:

"ماموران ایران هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها به ترکیه انجام نمی دهند. کار ما از این لحاظ خیلی آسان شده است.

قیمت قاچاق مهاجر به دلیل بازبودن مرزها کاهش و سرعت کار ما افزایش یافته است. نیروهای ترکیه کسانی را که در حال عبور از مرز باشند متوقف می‌کنند. اما چشم پوشی موظفین سرحدی  ایران باعث افزایش مهاجرت ها به ترکیه شده است".

محمد ایرسوی معاون وزیر داخله ترکیه روز جمعه طی سخنانی در شهر ادیرنه در غرب کشور اظهار داشت:

"مقابله با موج مهاجرت پناهجویان افغان به ترکیه ادامه دارد. 324 تن از آنها که اخیرا از راه‌های غیرقانونی به ترکیه آمده بودند، پس از تهیه اسناد و مدارک سفر در مرکز استرداد موقت مهاجران حارماندالی در شهر ازمیر با طیاره  چارتر به افغانستان بازگردانده شدند".اخبار مربوطه