ییلدیریم و سیپراس گفتگوی تیلفونی انجام دادند

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر تورکیه با آلکسیس سیپراس همتای یونانی خود تیلفونی گفتگو کرد

ییلدیریم و سیپراس گفتگوی تیلفونی انجام دادند

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر تورکیه با آلکسیس سیپراس همتای یونانی خود تیلفونی گفتگو کرد.

بنعلی ییلدیریم جان باختن پیلوت طیاره جنگی یونانی سقوط کرده در بحیره اژه را به آلکسیس سیپراس تسلیت گفت.

نخست وزیران تورکیه و یونان در گفتگوی تیلفونی خود بر سر باز گذاشتن راه‌های ارتباطی میان دو کشور به منظور بررسی هرچه بهتر موضوعات دوجانبه به توافق رسیدند.اخبار مربوطه