فازاول پروژه جریان ترک ظرف کمتر از یک ماه به پایان خواهد رسید

فازاول پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی جریان ترک قبل از دهم ماه می به پایان میرسد

فازاول پروژه جریان ترک ظرف کمتر از یک ماه به پایان خواهد رسید

فازاول پروژه  خط لوله  انتقال  گاز طبیعی  جریان ترک  قبل  از تاریخ  دهم ماه  می  به  اتمام  رسانیده خواهد شد.

الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم با اشاره به اینکه مراحل احداث پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی جریان ترک در راستای تاریخ معین شده به پیش میرود، گفت: "مراحل احداث فاز اول این پروژه قبل از تاریخ دهم ماه می به اتمام خواهد رسید."

میلر که جهت شرکت در شورای عالی همکاری ترکیه – روسیه در انقره به سر میبرد، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه جهت اتمام فاز اول این پروژه خط لوله یی به طول 827 کیلومتر احداث شده است، گفت: این پروژه در راستای تاریخ معین شده پیش میرود. فاز اول پروژه قبل از دهم می به اتمام خواهد رسید و به تعقیب آن نیز احداث قسمت نهایی دریافت گاز طبیعی و فاز دوم تحقق خواهد یافت.

جریان ترک که طی آن گاز روسیه به ترکیه و از طریق ترکیه نیز به اروپا انتقال داده خواهد شد، از دو خط انتقال که هر کدام از ظرفیت انتقال 15.75 متر مکعب گاز طبیعی برخوردار خواهد بود، متشکل خواهد بود.اخبار مربوطه