کشف شفاخانه مجهز مخفی زیرزمینی تروریستها در عفرین

نیروهای مسلح تورکیه یک شفاخانه مجهز مخفی زیرزمینی در عفرین را کشف کردند

کشف شفاخانه مجهز مخفی زیرزمینی تروریستها در عفرین

نیروهای مسلح تورکیه که پس از آزادسازی عفرین شروع به پاکسازی نقطه به نقطه این منطقه کرده اند، یک شفاخانه مجهز مخفی زیرزمینی در عفرین کشف کردند که تروریست های پ ک ک/پ ی د برای مداوای مجروحان خود از آن استفاده می کردند. راه دسترسی این شفاخانه مجهز از طریق یک تونل 50 متری ممکن بوده است.

شفاخانه زیر زمینی مذکور در شمال غربی شهر عفرین قرار داشته  و دارای بخش مراقبتهای خاص مجهز به ایکسیری (رونتگن) و کمک های اولیه آمریکایی بوده است

سیروم های استفاده شده و یونیفرمهای خون آلود متعلق به تروریست ها در این شفاخانه زیر زمینی نشان می دهد که از این محل به جای انتقال و تداوی  تروریست های مجروح تبدیل شده بود.

گفتنی است اردوی تورکیه در تاریخ 20 جنوری 2018 عملیات شاخه زیتون را جهت نابودی تروریست‌های پ ک ک/ ک ج ک/ پ ی د - ی پ گ و داعش در منطقه عفرین در شمال غرب سوریه و نجات مردم این مناطق از ظلم و فشار تروریست‌ها آغاز کرده است.

این عملیات بر اساس حق دفاع مشروع بین المللی، قطعنامه‌های مبارزه با تروریزم 1624 (2005)، 2170 (2014) و 2178 (2014) شورای امنیت و ماده 51 منشور سازمان ملل با احترام به حفظ تمامیت ارضی سوریه انجام می شود.

 

 اخبار مربوطه