تورکیه؛ ,پنجمین شریک بزرگ اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب میشود

تورکیه؛ یکی از پنج شریک بزرگ اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2017 اعلام شده است

تورکیه؛ ,پنجمین شریک بزرگ اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب میشود

بر اساس گزارش اداره آمار اروپا، صادرات اتحادیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تورکیه در سال 2017 با افزایش 8.8 فیصد نسبت به دوره مشابه آن به 84.8 میلیارد یورو رسیده است. همچنین واردات از تورکیه نیز 4.5 فیصد رشد داشته و به 69.7 میلیارد یورو رسیده است.

این اتحادیه که متشکل از 28 کشور اروپایی است، در مجموع نیز صادراتی به ارزش 1 تریلیون و 878.5 میلیون یورو و وارداتی به ارزش 1 تریلیون و 853 میلیارد یورو را تجربه کرده است.

به این ترتیب تورکیه پنجمین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا به شمار میرود.اخبار مربوطه