دستگیری 33 مهاجر غیرقانونی در قیرقلار ایلی تورکیه

نیروهای ژاندام تورکیه در ولایت قرقلرایلی 33 تبعه خارجی که قصد سفر غیرقانونی به کشورهای اروپایی داشتند را دستگیر کردند

دستگیری 33 مهاجر غیرقانونی در قیرقلار ایلی تورکیه

نیروهای ژاندام تورکیه در ولایت قرقلرایلی 33 تبعه خارجی که قصد سفر غیرقانونی به کشورهای اروپایی داشتند را دستگیر کردند

نیروهای ژاندارم تورکیه در ولایت قیرقلار ایلی حین بازرسی در مجاورت گذرگاه مرزی دره‌کوی واقع در اولوسوالی دمیرکوی این ولایت 33 تبعه خارجی در دو گروه جداگانه که قصد سفر غیرقانونی به کشورهای اروپایی داشتند را شناسایی و دستگیر کردند.

افراد مذکور که از اتباع کشورهای پاکستان، ایران و سوریه بودند، پس از طی مراحل قانونی به مرکز اداره مهاجرت ولایت قیرقلار ایلی انتقال داده شدند.اخبار مربوطه