وابستگی ترکیه به بیگانه ها به پایان خواهد رسید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام داشت، منبعد هیچکدام از کالاهای تولید شده در ترکیه از خارج خریداری نخواهد شد

وابستگی ترکیه به بیگانه ها به پایان خواهد رسید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام داشت، منبعد هیچکدام از کالاهای تولید شده در ترکیه از خارج خریداری نخواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه در اجلاس گروه پارلمانی حزب در مجلس ملی کبیر ترکیه سخنانی ایراد کرد.

اردوغان با تاکید به تولید داخلی، اظهار داشت، منبعدهیچ کالایی را که بتوان در کشورمان طراحی و تولید کرد، از خارج خریداری نخواهیم کرد. برغم هزینه کرد هر چه بیشتر، خودمان طراحی و تولید خواهیم کرد.

اردوغان خاطر نشان کرد که روز چهارشنبه گذشته اجلاس کمیته اجرایی صنایع دفاعی را ترتیب دادیم.

رئیس جمهور با اشاره براینکه، در اجلاس پیرامون اجرای 55 پروژه در زمینه صنایع دفاعی با هزینه ای معادل 9 اعشاریه 4 میلیارد دالر تصمیم گیری کردیم، گفت، در این دوره که صحنه عملیاتهای نظامی مهمی در داخل و خارج از کشور می باشد، پروژه های صنایع دفاعی شکل حساسی بخود گرفته است. باید با بازنگری پروژه های اجرا شده، به اتمام پروژه های در حال اجرا و تصمیم گیری پیرامون پروژه های جدید تسریع ببخشیم.اخبار مربوطه