ملت تورکیه تمام توطئه‌ها را خنثی کردند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در انقره تاکید کرد ملت ما با اتحاد خود تمام توطئه‌ها را خنثی کردند

ملت تورکیه تمام توطئه‌ها را خنثی کردند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در انقره تاکید کرد ملت ما با اتحاد خود تمام توطئه‌ها را خنثی کردند

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه درهمایش وکلای گذرهای سراسرکشوردرانقره گفت: "ملت تورکیه با مقام ت متحدانه خود، تمام توطئه‌ها را خنثی کردند. میزان صادرات مان افزایش یافت و اقتصاد ما قوی‌ترگردیده است."

ادامه سخنان اردوغان در همایش مذکور به شرح زیر است

- کسانی که موفق نشدند سر صندوق‌های رای، بین مردم ما اختلاف بیاندازند، به تروریست‌ها روی آورده و از گروه‌های تروریستی؛ مانند پ.ک.ک، پ.ی.د و فتو حمایت کردند، اما باز هم ناکام ماندند.

- سایه ترورازشهرهای مارفع شد. باحماسه‌ 15 جولای، مقاومت رهایی بحش دیگری راانجام دادیم و تهدیدرا ازکشورمان زدودیم. باوجود این، هنوزهم دست ازسرما برنداشته اند، امامطمئن باشید که موفق شده نخواهند توانست.

-  با خون خود از وطن‌مان دفاع کردیم. تا نابودی تمام تروریست‌ها به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. هرگونه تهدیدی را نابود خواهیم کرد.

- آمریکا ترویست‌هایی را که برای ما تهدید به شمارمی‌روند تغذیه میکند و سرکرده فتو را تحویل نمیدهد. ما نیزمقابله به مثل میکنیم. آمریکا ما را شریک استراتژیک خود میداند، اما سلاح در اختیار گروه‌های تروریستی ی.پ.گ و پ.ی.د قرار میدهد. چنین شراکتی معنا ندارد.

- حساسیت ما نسبت به تروریزم آشکاراست. وصبرما درقبال اصراربرخی برای ایجاد کریدور تروردر بیخ گوش‌مان (شمال سوریه) رو به پایان است. تاکنون صبر کرده‌ایم، چون به حل این موضوع از طریق دیپلماسی و تفاهم متقابل امیدوار بودیم. اما احتمال چنین راه‌ حل‌ کمتر شده و تنها یک راه باقی مانده است.اخبار مربوطه