افزایش صادرات مفروشات در منطقه جنوب شرقی آناتولی ترکیه

صادرات مفروشات منطقه جنوب شرقی آناتولی ترکیه سال گذشته با 11.9 فیصد افزایش به میزان یک میلیارد و 438 میلیون و 294 هزار دالر رسید

افزایش صادرات مفروشات در منطقه جنوب شرقی آناتولی ترکیه

صلاح الدین کاپلان رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش جنوب شرقی آناتولی ترکیه طی سخنانی در نشست این اتحادیه در شهر غازی آنتب گفت: صادرات سال گذشته ما با 11.9 فیصد افزایش به یک میلیارد و 438 میلیون و 294 هزار دالر رسید.

وی همچنین اظهار داشت : هدف ما این است که جهان نیاز خود در زمینه مفروشات را از غازی آنتب تامین کند. ما متخصص تولید فرش های ماشینی هستیم. بهترین فرش های جهان در غازی آنتب تولید می شود.

بافده گان مفروشات ما با بافتن گلیم در کارگاه های تخته ای کارشان را آغاز کردند و امروزه با دستگاه های پیشرفته و مدرن به فعالیت خود خود ادامه می دهند.

سهم صادرات مفروشات ماشینی 93.2 فیصد بوده است. مفروشات پرزدار با 93 میلیون و 633 هزار دالر در ردیف اول، مفروشات دستباف با 2 میلیون 221 هزار دالر در ردیف دوم و گلیم با یک میلیون 274 هزار دالر در ردیف سوم صادرات این کالا قرار دارند

به کشورهای شرقمیانه بیشترین صادرات صورت گرفته است. در سال گذشته حدود 596 میلیون و 322 هزار دالر مفروشات به این کشورها فروخته و صادر گردیده است. آمریکا اولین سهم صادرات مفروشات ترکیه را به خود اختصاص داده است. عربستان سعودی و عراق در ردیف های بعدی قرار دارند.اخبار مربوطه