صادرات ترکیه درسال گذشته 10.22 فیصد افزایش یافت

وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد ارزش صادرات کشور در سال 2017 با 10.22 فیصد افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته به 157.1 میلیارد دالر رسید

صادرات ترکیه درسال گذشته 10.22 فیصد افزایش یافت

وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد ارزش صادرات کشور در سال 2017 با 10.22 فیصد افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته به 157.1 میلیارد دالر رسید.

نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه طی یک کنفرنس مطبوعاتی درباره صادرات کشور در سال 2017 اعلام کرد: ارزش صادرات ترکیه در سال گذشته با 10.22 فیصد افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته به 157.1 میلیارد دالر رسیده است.

وزیر اقتصاد ترکیه همچنین اظهار داشت:

"حجم صادرات ترکیه در سال 2017 هم 9 فیصد افزایش یافت. همچنین ارزش مازاد صادرات کشور نیز درآن دوره با افزایش 1.5 فیصدی همراه بوده است.

ارزش مازاد صادرات کشور از سال 2013 تاکنون برای اولین بار افزایش یافت. به زودی ریکارد 157.6 میلیارد دالر صادرات ترکیه در سال 2014 شکسته خواهد شد.

صادرات آمریکا در سال گذشته 6.2 فیصد، اتحادیه اروپا 7.4 فیصد و صادرات چین نیز 7.5 فیصد افزایش یافته است. ترکیه با افزایش 10.22 فیصدی در این زمینه در صدرجدول قرار دارد".اخبار مربوطه