حراست از امنیت سیبری ضامن امنیت ملی کشور است

نخست وزیر ترکیه اظهارداشت: باید زمینه‌های توسعه برنامه نویسی ملی را فراهم کنیم

حراست از امنیت سیبری ضامن امنیت ملی کشور است
سخنان نخست وزیر تورکیه در زمینه امنیت سیبری کشور
سخنان نخست وزیر تورکیه در زمینه امنیت سیبری کشور

سخنان نخست وزیر تورکیه در زمینه امنیت سیبری کشور

نخست وزیر ترکیه اظهارداشت: باید زمینه‌های توسعه برنامه نویسی ملی را فراهم کنیم

بنعلی ییلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد: حتما باید زمینه‌های توسعه برنامه نویسی ملی را فراهم کنیم. اگر این اقدام را نکنیم، نمیتوانیم به تکنالوژی، اطلاعات و امکان ارایه این اطلاعات برای استفاده دیگران دسترسی داشته باشیم. اولویت ما از این پس توسعه زمینه های مذکور است. باید اقدامات مربوط به توسعه اقتصادی به منظور دستیابی به اهدف 2023 را محقق کنیم. باید بیشتر در زمینه تکنالوژی اطلاعات و ارتباطات تمرکز کنیم.

وی افزود:اولویت نخست ما تولید محصولات بومی با ارزش افزوده زیاد با استفاده از تکنولوژی ملی است.باید تدابیر مربوط به امنیت سیبری و حفط داده های شخصی خود را بدون تأخیر اجرا کنیم. این امر به یکی از موضوعات مهم و تغییر ناپذیر در مورد امنیت ملی کشورمان تبدیل شده است. امنیت سایبری به معنای امنیت ملی است.اخبار مربوطه