ترکیه کشوری است که دیگر کشورها بدان حسادت میورزند

اردوغان بیان داشت: کسانی که در پشت پرده با سازمان تروریستی داعش ائتلاف تشکیل داده اند را نیز میشناسیم

ترکیه کشوری است که دیگر کشورها بدان حسادت میورزند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه ابرازداشت، ثباتی که ترکیه طی سالهای اخیر دست یافته است، کشوری است که دیگران را به حسادت وادشته است.

اردوغان درمراسم افطارپروتکل دولتی انقره که در مجتمع ریاست جمهوری برگزار گردید، شرکت کرد.

وی طی سخنانش در این مراسم، ابراز داشت که ترکیه با ثبات قوی که به دست آورده است، مورد هدف قرار گرفته و حملات به بخشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نیز به شکلی مداوم ادامه خواهد داشت.

اردوغان با ابراز اینکه ترکیه با موفقیتهایی که به دست آورده است، مورد حسادت قرار میگیرد و ملت ترکیه نیز به همین دلیل ملتی است که همواره دیکران به ایشان حسادت ورزیده اند، اظهار داشت: "به همین دلیل باید تغییراتی اساسی در نوع امنیت کشورمان ایجاد نماییم. تاکنون به اندازه کافی خسارات سنگینی را بخاطر مقابله با حملات به مرزهایمان، متحمل شده ایم. از این پس نیز مستقیما با منبع مشکلات مبارزه کرده و از آنجا مشکل را حل خواهیم کرد. عملیات سپر فرات نمونه ای است که نشان دهنده نتیجه مثبت از این عملکردمان میباشد."

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه اولین پرده از بازی کسانی که قصد محاصره ترکیه با سازمانهای تروریستی را داشته اند را از هم پاشیده اند، ابراز داشت، از این پس نیز گامهایمان را برعلیه ترور به سرعت برخواهیم داشت.

اردوغان ضمن اظهار اینکه ترکیه کشوری است که بیشترین ضربه را به سازمان تروریستی داعش وارد کرده است، ابراز داشت: "کسانی که در پشت پرده با سازمان تروریستی داعش ائتلاف تشکیل داده اند را نیز میشناسیم."

وی ضمن اشاره به اینکه ترکیه بر روی 780 هزار کیلومتر مربع از قطعه زمین به شکل یک وطن واحد میباشد، به ثبات در مبارزه با ترور تاکید کرد.

رئیس جمهور ترکیه گفت: "کسی برای انجام عملیات در خاکهای این وطن تلاش نکند. کسانی که یک چنین فکری داشته باشند، هم در داخل و هم در خارج از کشور در مقابل ان جبران سختی رامتحمل خواهد شد. به هرجایی که فرار نمایند، دنبالشان خواهیم کرد."اخبار مربوطه