قهرمانی ورزشکاران کنیایی در مسابقه دوش ماراتن جام ودافون ولایت استانبول

ورزشکاران کنیایی در سی و نهمین دوره مسابقه دوی ماراتن جام ودافون ولایت استانبول مقام قهرمانی را از آن خود کردند

قهرمانی ورزشکاران کنیایی در مسابقه دوش ماراتن جام ودافون ولایت استانبول

ورزشکاران کنیایی در سی و نهمین دوره مسابقه دوی ماراتن جام ودافون ولایت استانبول مقام قهرمانی را از آن خود کردند

آبراهام کیپروتیچ، ورزشکار کنیایی‌الاصل فرانسوی در بخش مردان سی و نهمین دوره مسابقه دوش ماراتن جام ودافون ولایت استانبول اول شد

همچنین روث چپنگتیچ، از کنیا در بخش زنان سی و نهمین دوره مسابقه دوش ماراتن جام ودافون ولایت استانبول قهرمان شد.اخبار مربوطه