به هیئت سازمان منع سلاح های کیمیاوی به اولوسوالی دوما اجازه ورود داده می شود

قرار معلوم هیئت مذکور روز شنبه به سوریه رسیده بودند، ولی از آن روز تاکنون به ورود آنها به دوما اجازه داده نشده است

به هیئت سازمان منع سلاح های کیمیاوی به اولوسوالی دوما اجازه ورود داده می شود

روسیه اعلام کرد به ورود هیئت سازمان منع سلاح های کیمیاوی که جهت انجام  تحقیقات پیرامون ادعاهای استفاده از سلاح های کیمیاوی در سوریه راهی این کشور شده اند، به اولوسوالی دوما فردا اجازه داده خواهد شد.

سوریه و روسیه ادعا می کنند که در منطقه حمله ایی ترتیب نیافته است.

در حالیکه نماینده آمریکا در سازمان منع استفاده از سلاح های کیمیاوی هشدار میدهد که روسیه در طول این مدت احتمالا دلایل را از بین خواهد برد سرگی لاوروف وزیر أمور خارجه روسیه در مصاحبه با بی بی سی گفت به راحتی میتوانم تضمین بدهم که روسیه در دلایل مربوط به این حادثه به حیله گری متوسل نخواهد شد.

مامورین سازمان مذکور در نتیجه بررسی های خود اعلام خواهند کرد که آیا در منطقه بقایای سلاح کیمیاوی وجود دارد یا خیر؟

در حمله کیمیاوی روز 7 ام اپریل به اولوسوالی دوما در غوطه شرقی 78 تن کشته شده اند.اخبار مربوطه