اردوغان با امیر قطر دیدار خواهد کرد

رئیس جمهور ترکیه امروز در انقره با امیر قطر دیدار خواهد کرد

اردوغان با امیر قطر دیدار خواهد کرد

رئیس جمهور ترکیه امروز در انقره با امیر قطر دیدار خواهد کرد

 تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر امروز در آانقره با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار خواهد کرد.اخبار مربوطه