طرح اصلاح قوانین مهاجرتی در فرانسه به تصویب رسید

لایحه اصلاح قوانین مهاجرتی در فرانسه با 100 رای موافق در مجلس ملی اینکشور به تصویب رسید

طرح اصلاح قوانین مهاجرتی در فرانسه به تصویب رسید

لایحه اصلاح قوانین مهاجرتی در فرانسه با 100 رای موافق در مجلس ملی اینکشور به تصویب رسید.

لایحه اصلاح قوانین مهاجرتی فرانسه که به دستور جرارد کلمب وزیر داخله و رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون تهیه شده بود با 100 رای نمایندگان پارلمان به تصویب رسید.

حزب "جمهوری به‌پیش" و "اتحادیه دموکرات‌های مستقل‌ فرانسه" از طرح مذکور حمایت کردند، اما احزاب راستگرایان و چپ‌ها به مخالفت با آن برخاستند.

براساس این قانون، مهلت پایان درخواست پناهجویی از 11 به 6 ماه کاهش می‌یابد. روند بررسی دوسیه یی  افرادی که با درخواست رد شده نیز از 45 به 90 روز افزایش یافت. مدت زمان بازداشت مهاجران غیرقانونی نیز از 24 به 16ساعت کاهش یافت.اخبار مربوطه