صادرات ترکیه در ماه مارچ افزایش یافت

میزان صادرات ترکیه نسبت به دوره مشابه سال قبل با 10.4 فیصد رشد به 40 میلیارد و 727 میلیون دالر رسید

صادرات ترکیه در ماه مارچ افزایش یافت

میزان صادرات ترکیه نسبت به دوره مشابه سال قبل با 10.4 فیصد رشد به 40 میلیارد و 727 میلیون دالر رسید

مجمع صادرکنندگان ترکیه (TİM) با انتشار گزارش آمار صادرات مارچ 2018 از افزایش 11.5 فیصدی و رسیدن به رقم 15 میلیارد و 106 میلیون دالری صادرات خبر داد

در سه ماه نخست سال جاری میزان صادرات ترکیه نسبت به دوره مشابه سال قبل با 10.4 فیصد رشد به 40 میلیارد و 727 میلیون دالر رسیده است.

همچنین در دوره 12 ماهه گذشته ارزش مجموعی صادرات ترکیه 159 میلیارد و 923 میلیون دالر بوده که این رقم نسبت به دوره مشابه در سال قبل 10.5 فیصد رشد نشان می دهد.اخبار مربوطه