شهر های غازیان تیپ وشانلی اروفا که به صفت ارزشهای فرهنگی ومطبخ تورکیه

شهر های غازیان تیپ وشانلی اروفا که به صفت ارزشهای فرهنگی ومطبخ تورکیه |

شهر های غازیان تیپ وشانلی اروفا که به صفت ارزشهای فرهنگی ومطبخ تورکیه

شهر های غازیان تیپ وشانلی اروفا که به صفت ارزشهای فرهنگی ومطبخ تورکیه در یونیسکو نیز به ثبت رسیده است، آماده میزبانی از توریستان و گردشگران در ایام تعطیلات زمستانی میباشد


برچسب ها: شهر های غازیان تیپ و , شانلی اروفا که به صفت , ارزشهای فرهنگی , ومطبخ تورکیه