سخنگوی اردوی پاکستان اعلام داشت که لازم به جنگ با هند درکشمیر نیست

سخنگوی اردوی پاکستان اعلام کرد که به جنگ با هند در کشمیر هیچگونه احتیاجی نداریم

سخنگوی اردوی پاکستان اعلام داشت که لازم به جنگ با هند درکشمیر نیست

جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان طی سخنانی در یک نشست رسانه یی اعلام داشت: کشمیر با هندوستان که همسایه شرقی ما است، لازم نیست که با ایشان بجنگیم. بنابراین بهتر است که به مذاکرات ادامه دهیم. اما جانب که همواره میز مذاکره را ترک کرده است هند بوده نه پاکستان

وی با اشاره به اینکه اشتباهات رخ داده در دیپلماسی باعث بروز جنگ ها میشود، اظهارداشت: در منطقه کشمیر که با یک مرز رسمی با نام خط کنترل به دو قسمت تقسیم شده است، در سال 2003 آتش بس برقرار شد. اما در سال های اخیر این آتش بس نقض میشود.

از آغاز سال 2018 تاکنون ازمنطقه خط کنترل هند 1577 باربه جانب پاکستان فیر شده است که در نتیجه ان 48 تن جان باخته و 265 تن دیگرنیز زخمی شده اند.

غفور به تنش میان اسلام آباد و واشنگتن نیز پرداخته و گفت: آمریکا، پاکستان را به ایجاد مامن امن برای گروه های تروریستی متهم می کند. ما این اتهام را نمی پذیریم.

وی در این زمینه همچنین افزود: آمریکا همه ساله برای پاکستان کمک نظامی 1.1 میلیارد دالری اانجام داده، اما از جنوری سال جاری بدینطرف پرداخت این مبلغ را قطع کرده است. پس ازعملیات های نظامی که در سال 2014 آغاز کرده بودیم، تمامی گروه های موجود در پاکستان را اخراج کرده بودیم.اخبار مربوطه