نشست سازمان همکاریهای اقتصادی ایکو در تاجیکستان

بیست و سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی " ایکو" با شرکت ایران امروز در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان آغاز شد

نشست سازمان همکاریهای اقتصادی ایکو در تاجیکستان

بیست و سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی " ایکو" با شرکت ایران امروز در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان " خاور" بیست سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی " ایکو" امروز در شهر دوشنبه آغاز شد.

مسائلی مانند اجرای توافقنامه " ایکو" میان کشورهای عضو، روابط آن با سازمان های بین المللی، کمک به افغانستان، فعالیت موسسات این نهاد و غیره مواد آجندای این نشست را تشکیل میدهد.

گفتنی است در این نشست نمایندگان کشورهای تاجیکستان، تورکیه، افغانستان، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و ازبیکستان شرکت کرده اند.

" ایکو" ، یک سازمان اقتصادی منطقه یی است و در جهت بهبود اوضاع و توسعه پایدار کشورهای عضو تلاش نموده و بخاطر حذف تدریجی موانع تجاری بین آنها فعالیت می‌کند.اخبار مربوطه