نمایش " دوستت دارم ترکیه "در جشنواره تیاتر فجر

گارگردان نمایش "دوستت دارم ترکیه" درمصاحبه با "آناتولی" گفت که این اثر به عنوان نماینده استانبول در جشنواره تئاتر "فجر" امسال در ایران شرکت خواهد کرد

نمایش " دوستت دارم ترکیه "در جشنواره تیاتر فجر

یلداباسقین معاون هنری مرکزفرهنگی شهرداری باقیرکوی استانبول وکارگردان نمایش"دوستت دارم ترکیه" درمصاحبه باخبرنگارآناتولی اظهارداشت: این نمایش منحیث نماینده استانبول جهت بازی درسی وششمین جشنواره تیاترفجر ایران انتخاب شده است.

وی درباره چگونگی این انتخاب اظهارداشت:

"گروهی از داوران این جشنواره درنوامبرسال گذشته به اتفاق یکی ازدوستان مشترک مادریکی از بازیهای ما درفستیوال تئاتراستانبول شرکت وبعد ازتماشا ضمن تمجیدازآن جهت شرکت درجشنواره به صورت شفاهی دعوت کردند. هفته آینده دعوتنامه رسمی جهت شرکت دراین فستیوال برای ماارسال خواهد شد".

ادامه سخنان کارگردان نمایش "دوستت دارم ترکیه" دراین مصاحبه اختصاصی به شرح زیراست:

"ازحضور درجشنواره تیاتروبه ویژه ازسفر به ایران خوشحالم. خیلی کنجکاوم واکنش تماشاگران ایرانی به نمایش مان راببینم. ماوایرانیان مردمانی ازجعرافیای مشترک هستیم. در بسیاری ازموضوعات زندگی نقاط مشترک فراوانی داریم.

امیدوارم درپایان بازی درتهران فرصتی برای گفت ‌وگو با تماشاگران نیزفراهم شود. چون آشنایی با نگاه تماشاگرایرانی به دوستت دارم به ترکیه بسیار ارزشمند خواهد بود

با آثار نویسندگان ایرانی چون فروغ فرخ زاد آشنایی دارم. نمایش ما تلاش 5 نفراز یک جامعه با خاستگاه های اجتماعی متفاوت در غلبه برکمبودها تلاش برای ماندن و مبارزه یا فرار وراحت‌ طلبی است".

در ادامه این مصاحبه علی جان یوجه سوی مدیرهنری مرکزفرهنگی شهرداری باقیرکوی استانبول و بازیگرنمایش مذکوربا اشاره به علاقه خود به سینمای ایران به خصوص آثارکیارستمی اظهار داشت:

"سفربه ایران امکان شناخت ولمس بیشترجامعه ایران و فضای هنری حاکم برآن را برای ما فراهم خواهد کرد. نمایش ماانعکاس وضعیت افرادی ازجامعه است که به حاشیه رانده شده اند. این احساس تنهایی در بسیاری از افراد در جوامع مختلف وجود دارد".

وی همچنین با دعوت ازگروه های تیاتردرایران جهت اجرای نمایش دراستانبول از آمادگی مرکز فرهنگی شهرداری باقیرکوی برای همکاری و اختصاص فضا برای این امر خبر داد.

لازم به ذکر است نمایش "دوستت دارم ترکیه" درروزهای 26 و27 جنوری (6 و 7 دلو) درتالارقشقایی تئاترتهران پایتخت ایران به روی صحنه خواهد رفت.اخبار مربوطه