بزرگترین فرش گل لاله جهان در ولایت استانبول

بزرگترین فرش گل لاله جهان، روز 12 اپریل در ولایت استانبول افتتاح خواهد شد

بزرگترین فرش گل لاله جهان در  ولایت استانبول

آمادگیها برای "فرش گل لاله" که در چهارچوب جشنواره گل لاله  ولایت استانبول تهیه خواهد شد، آغاز گردید.

بزرگترین فرش گل لاله جهان برای چهارمین بار تهیه میشود.

لاله های رنگین میدان سلطان احمد را تزئین خواهند کرد.

در ماه اپریل که ماه رشد گلهای لاله میباشد، بزرگی این فرش که یکی از نمادهای  ولایت استانبول محسوب میگردد، به 734 مترمربع خواهد رسید.

در تهیه بزرگترین فرش گل لاله جهان که با اشاره به فتح  ولایت استانبول تهیه گردیده است، از 565 هزار گل لاله استفاده میشود و لاله ها با نظم خاصی کاشته میشوند.

لاله ها در داخل جعبه هایشان و به شکلی که زیرشان آب میباشد، گذاشته میشوند. گرچه این لاله ها هنوز به شکل فرش درنیامده اند، ولی بسیار مورد توجه گردشگران قرار میگیرد.

توریستها از هم اکنون، عکس گلهای لاله را میگیرند و با هیجان در انتظار اتمام فرش لاله میباشند.

مراسم افتتاح بزرگترین فرش لاله جهان، روز 12 اپریل انجام خواهد شد.اخبار مربوطه