نخستین اجلاس اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و عربستان سعودی

نخستین اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان و عربستان سعودی در ریاض برگزار شد

نخستین اجلاس اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و عربستان سعودی

نخستین اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان و عربستان سعودی در ریاض برگزار شد.

به گزارش وزارت دارایی افغانستان، اولین اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و عربستان سعودی در ریاض برگزار شد.

این اجلاس به ریاست مشترک همایون قیومی، وزیرمالیه ومشاورارشد ریاست جمهوری افغانستان در امورزیربناها و ماجد بن عبدالله القصبی، وزیرتجارت وسرمایه گذاری عربستان سعودی برگزارشد.

طرفین درمورد تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور، افزایش سرمایه گذاری، انرژی، تطبیق پروژه های توسعوی، همکاری های تخنیکی، حمل و نقل، استخراج معادن، تجارت و ترانزیت، همکاری های منطقه ای و دیگر مسائل بحث و گفتگو کردند.

وزیر دارایی افغانستان ضمن قدردانی از کمک های عربستان سعودی، گفت: این اجلاس باعث توسعۀ همکاری های اقتصادی میان دو کشور خواهد شد و افغانستان آماده است که توافقنامۀ تجارتی را جهت ارتقاء و حمایت دوجانبه از سرمایه گذاری امضاء کند.

وی افزود: ایجاد کمیسیون میان دو کشور فصل جدیدی همکاری های استراتیژیک و اقتصادی را باز کرده و روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور را مستحکم میسازد.

گفتنی است وزیر مالیه افغانستان درعربستان سعودی به سرمیبرد، با برخی مقامات این کشور و مدیران عامل بخش خصوصی دیدار خواهد کرد.اخبار مربوطه