جنرال دوستم تا دو روز دیگر به کشور باز گشت خواهد کرد

منابع رسمی افغانستان اعلام داشته است که تصمیم روی برگشت جنرال دوستم پس از دوهفته گفت‌ وگو میان هیئت حکومت و جنرال دوستم در تورکیه گرفته شده است

جنرال دوستم تا دو روز دیگر به کشور باز گشت خواهد کرد

منابع رسمی افغانستان اعلام داشته است که تصمیم روی برگشت جنرال دوستم پس از دوهفته گفت‌ وگو میان هیئت حکومت و جنرال دوستم در تورکیه گرفته شده است.

همچنان منابع نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان نیز، به طلوع نیوز گفته اند که ستر جنرال عبدالرشید دوستم هفتۀ آینده از تورکیه به کشور باز خواهد گشت. 

این منابع می‌گویند که آقای دوستم روز یکشنبه هفتۀ آینده به کشور باز خواهند گشت

ستر جنرال عبدالرشید دوستم در ماه ثور سال گذشته به تورکیه برای تداوی سفر کرده بود. 

این در حالی است که یک هیئت حکومت افغانستان از دو هفته به این سو در تورکیه است و روی برگشت آقای دوستم گفت‌وگو میکند

فیض‌الله ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی، رهبری هیئت گفت‌وگو کننده را در هفتۀ دوم گفت‌وگوها در تورکیه بر عهده داشته است.

در حالی که، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، این گفت‌وگوها را درهفتۀ اول این دیدار، رهبری میکرد.

در صورت رسیدن جزئیات بیشتر در اینمورد باز هم در خدمت شما خواهیم بود.اخبار مربوطه