هفت مقام عالیرتبه نظامی افغانستان برکنار شدند

هفت تن از مقام های عالی رتبه نظامی افغانستان در ارتباط با حمله به پایگاهی نظامی در کابل برکنار و به مراجع قضایی این کشور معرفی کرد.

هفت مقام عالیرتبه نظامی افغانستان برکنار شدند

هفت تن از مقام های عالی رتبه نظامی افغانستان در ارتباط با حمله به پایگاهی نظامی در کابل برکنار و به مراجع قضایی این کشور معرفی کرد.

به گفته مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، 7 مقام عالی‌رتبه نظامی افغانستان از جمله 2 قوماندان عمومی اردو را در ارتباط با حمله به پایگاه نظامی 111 شهر کابل، از مقام شان برکنار کرده است.

ریاست جمهوری افغانستان در ادمه می افزاید که این مقامات به نهادهای قضایی نیز معرفی شده اند.

غنی طی نشستی با حضور قوماندان عمومی نیروهای اردوی ملی افغانستان، هیئتی را جهت بررسی حمله تروریستی به پایگاه 111 کابل تعیین کرده بود و پس از بررسی گزارش این هیئت فیصله به عمل آمد که  7 تن از جنرالان و افسران از جمله 2 قوماندان نظامی این کشور از وظیفه سبکدوش گردیده و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند.اخبار مربوطه