احتمال آغاز یک جنگ بزرگ از سوی امریکا

این مطلب را روزنامه میلیتاری تایمز اظهار داشت

احتمال آغاز یک جنگ بزرگ از سوی امریکا

روزنامه میلیتاری تایمز با اشتراک پرسونل نیرو های مسلح ایالات متحده امریکا در مورد احتمال آغاز یک جنگ بزرگ از سوی این کشور تحقیقاتی را انجام داد.  

در نتیجه این تحقیقات 46 در صد نیرو های مسلح امریکا گفته اند احتمال دارد ایالات متحده امریکا تحت رهبری دونالد ترامپ ظرف یک سال آینده وارد یک جنگ بزرگ شود. 

در تحقیقات که در سال 2017 میلادی از سوی این روزنامه صورت گرفته بود رقم مذکور در سطح 5 درصد باقیمانده بود. 

نیرو های مسلح امریکا زیادترین تهدید را از سوی روسیه و چین احساس میکنند.  در نتیجه این تحقیقات سطح تهدید از سوی روسیه و چین 71 و 69 درصد محاسبه شده است. 

در تحقیقات که قبلاً صورت گرفته بود میزان تهدید روسیه و چین 53 و 45 درصد محاسبه گردیده بود. 

ضمناً در نتیجه این تحقیقات حملات سایبری نیز 89 درصد به عنوان تهدید علیه ایالات متحده امریکا قبول شده است. اخبار مربوطه