یک سازمان حقوق بشر آسیایی خشونت نیروهای امنیتی میانمار علیه مردم مسلمانان آراکانی را از قبلا طرح‌ ری

یک سازمان حقوق بشر آسیایی خشونت نیروهای امنیتی میانمار علیه مردم مسلمانان آراکانی را از قبلا طرح‌ ریزی شده و سیستماتیک اعلام داشت

یک سازمان حقوق بشر آسیایی خشونت نیروهای امنیتی میانمار علیه مردم مسلمانان آراکانی را از قبلا طرح‌ ری

یک سازمان حقوق بشر آسیایی خشونت نیروهای امنیتی میانمار علیه مردم مسلمانان آراکانی را از قبلا طرح‌ ریزی شده و سیستماتیک اعلام داشت.

سازمان حقوق بشرفورتی فی رایتس  "Fortify Rights" که دفتر مرکزی آن در تایلند است، در تازه ‌ترین گزارش خود اعلام داشت: خشونت و کشتار نیروهای امنیتی میانمار علیه مردم مسلمانان آراکانی از قبلا طرح‌ ریزی شده و سیستماتیک بوده است.

این گزارش می‌افزاید: "قبل از آغاز حملات ابزار دفاعی مسلمانان از آنها گرفته شده و در مقابل غیرنظامیان غیرآراکانی در منطقه نیز مسلح شده و تحت تعلیم نظامی قرار گرفته‌اند. همچنین دولت میانمارقبل از آغاز کشتار مانع ورود مواد غذایی به منطقه مسلمان‌نشین آراکان شده است".

در این گزارش که با عنوان "شمشیرهای بزرگی به آنها دادند" منتشر شده آمده است که کشتار مسلمانان در آراکان تحت قومانده و نظارت 22 فرد نظامی و پولیس انجام شده است.

این سازمان حقوق بشر همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که موضوع کشتار مسلمانان آراکانی را به دیوان جزای بین المللی راجع نماید.اخبار مربوطه