تعداد قربانیان سیل در جاپان افزایش می یابد

تعداد قربانیان سیل و لغزش زمین در جاپان به 222 تن افزایش یافت

تعداد قربانیان سیل در جاپان افزایش می یابد

در 31 ایالت این کشور ظرف دو هفته بدلیل بارندگیهای شدید بیش از 700 مورد لغزش زمن رخ داده است.

مقامات اظهار داشتند، فعالیتها برای یافتن حدود 30 مفقود ادامه داشته و از افزایش تعداد قربانیان احساس نگرانی می گردد.

فعالیتهای بیش از 70 هزار مامور تجسس و نجات در شهرهای هیروشیما، اوکایاما و اهیمه ادامه دارد.

مدیریت مبارزه با آتش سوزی و آفات نیز اعلام نمود، 6 هزار و 700 تن از منطقه تخلیه شده و در سرپناهها اسکان داده شده اند.

دستور تخلیه 5 اعشاریه 9 میلیون تن در 19 ولایت  اینکشور نیز صادر شده است.

حکومت جاپان روز جمعه گذشته اعلام کرده بود که به مناطق فلاکت زده به مقدار 350 میلیون دالر یاری خواهد کرد.اخبار مربوطه