هالند، حمله نظامی احتمالی به سوریه راقابل درک خواند

نخست وزیر هالند عملیات نظامی احتمالی در سوریه را قابل درک خوانده و تاکید کرد که این حمله باید متناسب باشد

هالند، حمله نظامی احتمالی به سوریه راقابل درک خواند

مارک روت، نخست وزیر هالند که برای شرکت در اجلاس مجمع آسیایی "بوائو"، در چین حضور دارد، در مصاحبه با خبرنگاران در رابطه با احتمال حمله نظامی به سوریه اظهار داشت که از آنجا که فکر می کنیم احتمالا پشت حمله وحشتناک (حمله کیمیاوی به دوما) سوریه است، عملیات نظامی قابل درک است.

روت در ادامه افزود:

'' البته این حمله باید متناسب باشد زیرا این موضوع نقش تعیین کننده ای برای ما دارد. عدم پذیرش پیش نویس شورای امنیت سازمان ملل برای تحقیق درباره استفاده از سلا‌ح‌های کیمیاوی در سوریه تاسف بار است چرا که چنین تحقیقی می توانست مسئول این حمله را مشخص کند."اخبار مربوطه