کشف فوسیل یک استخوان 85 هزار ساله در عربستان سعودی

بقایای فوسیلی از استخوان انگشت یک انسان با قدمت 85 هزار سال در عربستان سعودی کشف شد

کشف فوسیل یک استخوان 85 هزار ساله در عربستان سعودی

با کشف بقایای فوسیلی از استخوان انگشت یک انسان با قدمت 85 هزار سال در عربستان سعودی می توان گفت تاریخ مهاجرت انسان ها در کره زمین تغییر خواهد کرد.

این کشف که جزئیات آن در نشریه "Ecology and Evolution" منتشر شده در محوطه بولایتی "لوسطی" عربستان سعودی صورت گرفته است.

از دیدگاه پژوهشگران، این فوسیل در بستر مصون دره ای کشف شده است، قدمت آن به 85 هزار سال قبل برمیگردد و میتواند متعلق به انسان نخستین باشد.

در صورت تایید قدامت این فوسیل، اولین بقایای انسانی مربوط به 85 هزار سال پیش در شبه جزیره عربستان خواهد بود.

ژولین لویس از اساتید دانشگاه گریفیت استرالیا در این زمینه گفته است:

"این اکتشاف نشان میدهد که انسان‌ها در 85 هزار تا 90 هزار سال پیش در خارج از آفریقا و مدیترانه شرقی زندگی میکردند. بدین ترتیب این فرضیه که "انسان 60 هزار سال پیش از مناطق مهاجرت کرده است" را به چالش می کشد.

این تیم تحقیقاتی بین المللی که توسط کمیته میراث ملی و گردشگری عربستان سعودی حمایت می شود، همچنین اعلام کرده است: در منطقه "الوسطی" بقایای استخوان حیوانی و ابزار آلات سنگی نیز کشف شده است.اخبار مربوطه