عروس بزرگ دونالد ترامپ به شفاخانه انتقال داده شد

خبر انتقال عروس بزرگ ترامپ به شفاخانه پس ازدریافت یک نامه حاوی «پودر سفید» دررسانه های آمریکا پخش گردید

عروس بزرگ دونالد ترامپ به شفاخانه انتقال داده شد

خبر انتقال عروس بزرگ ترامپ به شفاخانه پس ازدریافت یک نامه حاوی «پودر سفید» دررسانه های آمریکا پخش گردید.

به گزارش رسانه های آمریکا، "ونسا هیدن"، همسر پسر بزرگ دونالد ترامپ "جونیور"، رئیس جمهور این کشور پس از دریافت یک نامه حاوی پودر سفید به شفاخانه انتقال داده شده است.

همچنان گفته میشود که دو تن دیگرنیزهمراه با عروس بزرگ  دونالد  ترامپ به  شفاخانه  انتقال داده شده اند.

پولیس ایالات متحده آمریکا تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده است.اخبار مربوطه