راکت «فالکون هوی» به فضا پرتاب شد

شرکت صنایع هوافضایی اسپیس‌ ایکس آمریکا راکت «فالکون هوی» را به فضا پرتاب کرد

راکت «فالکون هوی» به فضا پرتاب شد
قوی ترین راکت را به فظا پرتاب نمود
قوی ترین راکت را به فظا پرتاب نمود

قوی ترین راکت را به فظا پرتاب نمود

 

شرکت صنایع هوافضایی اسپیس‌ ایکس آمریکا راکت «فالکون هوی» را به فضا پرتاب کرد.

شرکت خصوصی صنایع هوافضایی اسپیس‌ ایکس آمریکا راکت «فالکون هوی» قوی‌ترین راکت در تاریخ را به فضا پرتاب کرد.

راکت مذکور که متعلق به تاجر میلیاردر «ایلان ماسک» مدیر ارشد شرکت تسلا و بنیانگذار شرکت اسپیس‌ ایکس است٬ از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا با موفقیت به فضا پرتاب شد.

یک دستگاه خودروی ورزشی الکتریکی تولیدی شرکت تسلا نیز در داخل راکت «فالکون هوی» جای گرفته است.اخبار مربوطه