کشف ذخایر عظیم جیوه ( سیماب)در آلاسکا

ذخایر عظیمی از جیوه( سیماب) در زیر سرزمینهای یخ زده نیمکره شمالی کشف شد

کشف ذخایر عظیم جیوه ( سیماب)در آلاسکا

میزان جیوه ( سیماب)موجود در زیر خاک های یخ زده در آلاسکا، حداقل 15 میلیون گالن است.

نتایج منتشر شده در مجله گیوگرافیکل ریسرچ لیترز  Geophysical Research Letters نشان می دهد که در زیر خاک یخ زده نیمکره شمالی مقدار  جیوه( سیماب) تقریبا دو برابر مقدار جیوه موجود در مابقی اماکن زمین وجود دارد.

این مطالعه نشان میدهد که میزان جیوه( سیماب) موجود در زیر خاک های یخ زده در آلاسکا،  در حدود 15 میلیون گالن است.

دانشمندان خاطر نشان می کنند که این 15 میلیون گالن 10 برابر بیشتر از میزان جیوه( سیماب) متصاعد شده توسط انسان در 30 سال گذشته است.اخبار مربوطه