پیام امانویل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به دونالد ترامپرئیس جمهور روسیه

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه طی یک مکالمه تیلفونی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود از وی خواست تا به توافق هسته ای با ایران (برجام) پای‌بند بماند

پیام امانویل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به دونالد ترامپرئیس جمهور روسیه

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه طی یک مکالمه تیلفونی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود از وی خواست تا به توافق هسته ای با ایران (برجام) پای‌بند بماند.

کاخ الیزه پاریس با انتشار پیامی اعلام داشت که: امانوئل ماکرون رئیس جمهورفرانسه طی یک صحبت تیلفونی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی اش از وی خواست تا به توافق هسته ای با ایران پای‌بند بماند.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است:

"رهبران دو کشوردراین دیدار تیلفونی درباره مسائل مختلفی از جمله برجام و روابط با کوریای شمالی را به مشوره گرفتند.

امانوئل ماکرون براراده فرانسه جهت اجرای کامل توافق هسته ای باایران واهمیت تعهد همه امضاکنندگان آن تاکید کرده است.

اجرای مناسب برجام باید همراه با تقویت مذاکره با ایران درباره برنامه راکتی و سیاست منطقه ای آن به منظور تضمین ثبات در شرقمیانه بوده باشد.

او همچنین درباره تحولات کوریای شمالی كه در جریان سفرش به چین بین تاریخهای 8 تا 10 جنوری مورد بررسی و تبادل نظرقرار داد. ماکرون تأکید کرده که برقراری روابط کوریای  شمالی و کوریای جنوبی یک پیشرفت مثبت است".اخبار مربوطه