پیروزی امانوئل ماکرون در دور دوم انتخابات فرانسه

ائتلاف جمهوری در حرکت رئیس جمهور فرانسه اکثریت کرسی های مجلس ملی این کشور را به دست آورد

پیروزی امانوئل ماکرون در دور دوم انتخابات فرانسه

بر اساس نظرسنجی پای صندوق های رای کانال تلویزیون دولتی فرانسه 2، ائتلاف به رهبری جنبش (جمهوری در حرکت) امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور 355 کرسی از مجموع 577 کرسی مجلس ملی فرانسه را به دست آورده است.

دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه دیروز برگزار شد

براساس نتایج دور دوم انتخابات، ائتلاف به رهبری حزب راست میانه جمهوری، 125 و ائتلاف به رهبری حزب سوسیالیست یگانه جزب موفق به کسب 49 کرسی در مجلس ملی فرانسه شده است.

از سوی دیگر حزب راست افراطی (جبهه ملی) در مجلس ملی فرانسه دارای 8 و ائتلاف (فرانسه تسلیم ناپذیر) به رهبری حزب چپ این کشور دارای 30 نماینده خواهد بود.

میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه، صرفا با 43 فیصد یعنی پایین ترین میزان در دوره جمهوری پنجم این کشور بوده است.اخبار مربوطه