حمله با کامیون به عابران مسلمان در لندن

تروریزم اینبار در انگلستان مسلمانان را مورد هدف قرار داد

حمله با کامیون به عابران مسلمان در لندن

فردی در منطقه فینزی بری پارک در شمال لندن کامیونی را که خود راننده آن بود، بسوی عابران پیاده  راند.

 قربانیان این حادثه، مسلمانانی بوده اند که پس از انجام مراسم عبادت در ماه مبارک رمضان در حال خارج شدن از در مسجد فینزبری پارک بوده اند.

در این حمله دستکم ده نفرمجروح شده و یک نفر نیز کشته شد. 

رئیس مسجد فینزی پارک گفت : این حمله مسلمانان را هدف قرار داده است. 

به تعقیب این حمله دو نفر از محل حادثه گریخته و یک نفر نیز تحت نظر قرار گرفت.

هویت فرد بازداشت شده اعلام نگردید.

ترزا می این حمله را بعنوان حادثه ای وحشتناک تلقی کرده و برای مجروحین آرزوی شفای عاجل نمود.

شورای مسلمانان انگلستان اعلام کرد: این حمله ای تروریستی است که نمازگزاران در مسجد را مورد هدف قرار داد.

شاهدین عینی ادعا کردند که فرد مظنون فریاد می زد که مسلمانان را خواهم کشت.اخبار مربوطه